Що таке STREAM-освіта?

STREAM-освіта, охоплює шість освітніх напрямів

Science

Природничі науки, або Подорож Всесвітом

Tech

Technology

Технології, або Таємничі перетворення

Reading + Writing

Читання і письмо, або Мандрівка до країни слів

Engineering

Інжиніринг, або Маленькі винахідники

Arts

Мистецтво, або Таємниці Дивосвіту

Mathematics

Математика, логіка, або Пізнаємо красу чисел і геометричних фігур

3 огляду на визначення напрямів освіти можна зробити висновок:

STREAM — дошкільники та учні молодших класів;STEAM — середня та старша школа;STEM — профільна та вища освіта.

 • Illustration

  * Провідним принципом STREAM-освіти є міжпредметна інтеграція, за якої взаємопов’язують різні наукові галузі, види діяльності. Водночас процес навчання необхідно організовувати за темами, а не за предметами. Міжпредметний підхід виступає дидактичним інструментом керованого зближення привласнених дітьми знань під час формування міжпредметних понять, суджень, складних умінь.

Illustration

Створюємо емоційний образ об'єкту за допомогою живопису, музики, танцю, літератури


Illustration

Взаємодоповнюємо та порівнюємо враження, активізуємо власний досвід дитини


Illustration

Переходимо від емоційного образу до наукового


Переваги STREAM-освіти:


  Навчання за темами, а не за тижнями: дитина бачить зв'язок між науками.
  Використання знань у повсякденному житті
  Розвиток критичного мислення та вміння вирішувати проблем
  Надання впевненості у власних силах.


  Комунікація та командна робота
  Розвиток інтересу до технічних дисциплін.
  Креативні та інноваційні підходи до проєктів.
  Підготовка дитини до технічних інновацій у житті